Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

İlketap Etiket

Sürdürülebilirlik

İLKETAP, faaliyetlerini çevreye sorumlu şekilde yapmaya ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumaya kendisini adamıştır.

Bizler sürekli, süreçlerimizi iyileştirmeye, kalitemizi geliştirmeye ve çevreyi gelecek nesiller için sağlıklı bir şekilde koruyarak küresel kaynakların yönetimindeki sorumluluğumuza dair taahhütlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.

Etiket çözümlerinin minimum çevre etkisiyle tasarlanması

Sınırlı karbon iziyle mümkün olan bütün malzemeleri tercih etme ve kullanma

Daha az enerji tüketilerek üretilen ürünlerin seçilmesinin sağlanması

Ürünlerin daha az atık sarfiyatına sebep olmasının sağlanması (daha ince ve geri dönüşümlü)

Ormansızlaştırmaya karşı tamamen gönüllü olarak, bu konuda çalışmalar yapmayı,

Mevcut Güneş Enerji Sistemimiz ile yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak hem enerji tüketimimizin azaltması, azaltırken de milli enerjiye fayda sağlanması

Kendi dalımızda tedarik ettiğimiz malzemelerin yüksek riskli bölgelerini tanıyarak yapılabileceklerin değerlendirmesinin sağlanması

Atık materyallerimiz için lisanslı tesisler bularak yerel geri dönüşümcülerle beraber çalışılması

Sürdürülebilirliğin ortak bir sorumluluk olduğunun bilincinde olarak ILKETAP ETIKET, çalışmalarının tamamına çevreye duyarlı çözümleri entegre etmektedir. Amacımız, karbon izlerinin azaltılmasına ve çevresel etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN;
Çevresel etkilerimizi 10 yıl içinde %30 azaltmayı
Bizim alanımızı kapsayan yasaları ve teknolojiyi yakinen takip ederek sürdürülebilirliğimize faydalar sağlayabilmeyi hedefliyoruz.


Çevresel Fayda Raporu
Çevresel Etkilerimiz
Çevresel Etki Değerlendirmesi